A.C.SR. BAND 1986

กลุ่มวงโยธวาทิตของโรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (สำโรง) รุ่นปี 1986

เพลงสดุดีอัสสัมชัญ 23/12/2008

Filed under: ประชาสัมพันธ์ — acsrband86 @ 19:18

score สดุดีอัสสัมชัญ PDF file

สดุดีอัสสัมชัญ MP3

Score เพลงสดุดี�ัสสัมชัญ

Score เพลงสดุดีอัสสัมชัญ

แหล่งที่มา : Web โรงเรีียนอัสสัมชัญ(Assumption College)

 

เพลงสดุดีอัสสัมชัญ (Glorify Assumption) เป็นเพลงหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเพลงที่ปลุกความเป็น “อัสสัมชัญ” ในบรรดานักเรียนให้พลุ่งพล่านในสายเลือด เป็นเพลงที่ถูกนำไปใช้เป็นเพลงประจำสถาบันในเครือมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ที่มีนามว่าอัสสัมชัญหลายแห่ง เว้นแต่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่มีเพลงประจำโรงเรียนเป็นแบบเฉพาะ แต่ก็ยังคงใช้เพลงสดุดีอัสสัมชัญเป็นเพลงของโรงเรียนด้วย

ที่มาของเพลงสดุดีอัสสัมชัญนั้น พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 มีเพลงที่ชื่อว่าสดุดีอัสสัมชัญแล้วซึ่งแต่งขึ้นในโอกาสสุวรรณสมโภชโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยได้บรรเลงเป็นครั้งแรกในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ปีนั้นเอง แต่หลังจากนั้นก็ไม่พบว่ามีการบรรเลงในโอกาสใดอีก ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 นายธนิต ราชภัณฑารักษ์ (OMAC 9916) ซึ่งได้ศึกษาดนตรีจาก นายโชติ สิงหเสนี (OMAC 8722) ได้แต่งคำร้องเพลงสดุดีอัสสัมชัญขึ้น โดยอาศัยทำนองเพลง Le Defile du Regiment ในหนังสือ Le Livre de Musique ของ Claude Augé เป็นหนังสือเรียนวิชาดนตรี ซึ่งภราดาหลุยส์ โนบิรอง (เดินทางสู่ประเทศไทยเมื่อ 7 มกราคม พ.ศ. 2450 มรณภาพเมื่อ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2510 มีฉายาว่า หลุยส์แตร) เป็นผู้สอน และเพลงสดุดีอัสสัมชัญจึงกลายเป็นเพลงประจำสถาบันนับแต่นั้น

มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเขียนชื่อและเนื้อเพลงสดุดีอัสสัมชัญ ในกรณีที่ใช้ในสถาบันอื่นๆ นอกจากโรงเรียนอัสสัมชัญ คือการเติมเครื่องหมายไปยาลน้อย(ฯ) หลังคำว่าอัสสัมชัญ ทั้งชื่อและเนื้อเพลง

แม้ว่าเพลงสดุดีอัสสัมชัญ จะเป็นเสมือนเพลงหลักของโรงเรียนในคณะภราดาเซนต์คาเบรียลไปแล้วก็ตาม หากแต่ยังคงเป็นเพลงที่มีความสำคัญต่อนักเรียน รวมถึงผู้มี “สายเลือดอัสสัมชัญ“ ทุกคน ทำหน้าที่เป็นดังสายใยเชื่อมโยงพี่น้อง แม้ต่างสถาบัน หากแต่ความเป็นอัสสัมชัญนั้นคือความเป็นหนึ่งเดียว ที่จะถูกรื้อฟื้นทุกครั้ง ที่เสียงเพลงสดุดีอัสสัมชัญได้ยิน และถูกเปล่งออกมาอย่างพร้อมเพรียง

“อัสสัมชัญจงมาพร้อมใจกันเถิด มาชูเชิด AC ไว้ชั่วดินฟ้า”

 

เนื้อร้อง เพลงสดุดีอัสสัมชัญ

(**) ชื่ออัสสัมชัญนั้นเด่นมาช้านาน ยังมีพยานปรากฏรับรอง

ไม่เคยมีใครลบเกียรติอัสสัมชัญ เราต้องช่วยกันคอยประคับประคอง

เพื่อมิให้ลายขาวและแดงเราเศร้าและหมอง คงผ่องใสสะอาดตา

คอยพยุงชื่อ ถือและเกียรติศักดิ์อัสสัมชัญไว้ทุกวันเวลา

พวกเรามาเถิดมาร่วมจิตพร้อมกัน เป็นเอกฉันท์เพื่อช่วยอวยพร

ให้อัสสัมชัญนั้นชื่อคงถาวรฟุ้งเฟื่องขจรไว้ชั่วนิรันดร์

ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ

(*) อัสสัมชัญ โห่ให้ลั่นเพื่ออวยชัยให้ เอซี นามที่เรารักและทูนเทิด

อัสสัมชัญ จงมาพร้อมใจกันเถิด มาชูเชิด เอซี ไว้ชั่วดินฟ้า (ซ้ำ (*)/(**))

แหล่งที่มา : Wiki Pedia สดุดีอัสสัมชัญ

แหล่งที่มาอื่นเพื่อและข้อมูลเพิ่มเติมจาก Assumption College Webboard
เพลง “สดุดีอัสสัมชัญ”

เห็นจะไม่ต้องบอกว่าทำไมเพลงนี้จึงต้องเป็นเพลงแรก ก็เพราะว่านี่คือเพลงประจำสถาบันของเราอย่างที่รู้ๆกัน เป็นบทเพลงอมตะในหัวใจของชาวเอซีทุกคน ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้ทุกคนจะลุกขึ้นยืนตรงอย่างพร้อมเพรียงกัน และคงไม่มีชาวอัสสัมชัญคนใดที่จะไม่รู้จักหรือร้องเพลงนี้ไม่ได้

แต่มีใครทราบบ้างว่า “สดุดีอัสสัมชัญ” ที่เราร้องกันอยู่ทุกวันนี้น่ะ หาใช่ต้นฉบับของแท้ดั้งเดิมมาแต่แรกสุดไม่ บทเพลงนี้ได้รับการประพันธ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2478 ในโอกาสงานเฉลิมฉลองสมโภชกึ่งศตวรรษของโรงเรียน ซึ่งได้เปิดทำการสอนมาจนครบวาระ 50 ปีในปีนั้น

“สดุดีอัสสัมชัญ” ได้รับการนำมาขับร้องเป็นครั้งแรกในงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2478 และยึดถือเอาเป็นเพลงประจำสถาบันนับแต่นั้นมา แต่น่าเสียดายที่ไม่ปรากฎชื่อผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองของเพลงนี้เอาไว้ ซึ่งหากยังมีการใช้ขับร้องมาจนถึงปัจจุบัน บทเพลงนี้จะมีอายุถึง 70 ปีแล้ว

เนื้อร้อง “สดุดีอัสสัมชัญ” ฉบับดั้งเดิมที่รุ่นเจ้าคุณทวดเราร้องกันมา มีดังนี้…

อัสสัมชัญชื่อลือเด่น สมเป็นสถานศึกษา
รุ่งเรืองกระเดื่องคุณา จวบเวลาห้าสิบปี
มั่นมุ่งผดุงเด็กไทย เลื่อมใสธรรมาอ่าศรี ( “อ่าศรี” จริงๆครับ ไม่ได้เขียนผิด)
ชูชื่อโรงเรียนเพียรดี รักชาติยิ่งชีวีงาม

อัสสัมชัญ จงพร้อมกันอวยชัย
ในยามรื่นเริงบันเทิงหทัย จงร่วมใจ
เกริกเกียรติอัสสัมชัญ ให้ยืนมั่นนิรันดร์เทอญ

อัสสัมชัญอีกหนา ทำดีเรื่อยมาหลากหลาย
สามัคคีไม่มีทราม ต่างรักนามอัสสัมชัญ
คอยชู คอยเชิด คอยช้อน คอยวอน พระฤทธิ์มหันต์
ทรงช่วยคุ้มครองป้องกัน อัสสัมชัญเจริญไว

ครองชื่อ ครองตน ครองศักดิ์ จงรักเกียรติตนเป็นใหญ่
ยามเรียน เรียนจริงเจนใจ หวังนำไทยฉลาดชาญ
ยามเล่น เล่นจริงจำนง ประสงค์ประโยชน์แก่นสาร
หัวใจชื่นฉ่ำทำงาน เบิกบานเช่นนี้เรื่อยมา

เพื่อชาติ เพื่อชื่อ เพื่อตน ฝึกฝนความดีหนักหนา
ถึงตายหมายชื่นอุรา เหตุว่าทำดีทุกยาม
ขอแต่ชื่ออัสสัมชัญ คงอยู่คู่ขวัญสยาม
สมใจผู้พยายาม นามคุณพ่อกอลมเบต์

นับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่คุณพ่อกอลมเบต์มิได้อยู่จนได้ฟังบทเพลงนี้ ท่านเสียชีวิตในปี 2476 ก่อนหน้าที่บทเพลงนี้จะได้รับการประพันธ์ขึ้นเพียง 2 ปีเท่านั้น

ต่อมาในช่วงปีใดไม่มีระบุไว้แน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะเป็นราวช่วงปี 2479 – 2480 นายธนิต ราชภัณฑารักษ์ AC 9916 ได้เป็นผู้ประพันธ์คำร้องเพลง “สดุดีอัสสัมชัญ” อย่างที่เราร้องกันอยู่ในปัจจุบันนี้ขึ้น โดยนำทำนองมาจากเพลงมาร์ชภาษาฝรั่งเศสชื่อ Le Defile Du Regiment ของ Claude Auge ซึ่งได้มาจากหนังสือ Music From Le Livre Musique ที่ท่านภราดาหลุยส์ โนบิรอง (ผู้ให้กำเนิดวงดนตรี AC Band) นำติดตัวมาจากประเทศฝรั่งเศสด้วย

ในหนังสืออุโฆษสารได้ลงโน้ตและคำร้องของเพลง Le Defile Du Regiment ฉบับที่เป็นภาษาฝรั่งเศสไว้ด้วย เข้าใจว่าคงนำมาจากต้นฉบับหนังสือจริง เพราะดูเก่าแก่และขลังมาก (แบบแอบขนลุกเล็กน้อย) ตัวอักษรก็ชักจะเลือนๆไป บทเพลงนี้จึงเท่ากับเป็นพยานวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนอัสสัมชัญในสมัยนั้นแตกฉานด้านภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่ง และโดยส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าอัสสัมชัญน่าจะเป็นสถาบันศึกษาเดียวที่มีการนำทำนองเพลงฝรั่งเศสมาประพันธ์เป็นเพลงประจำโรงเรียนด้วยภาษาไทย (วะ…ว่าแต่แล้วสมัยนี้ล่ะ? ^_^!)

ผ่านไปหลายสิบปี เนื้อเพลงของ “สดุดีอัสสัมชัญ” ยังคงสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ว่าที่จริงก็มีอยู่เล็กน้อย ให้ทาย…คิดว่าตรงไหนเอ่ย…ลองอ่านท่อนนี้ดูว่ามีอะไรที่ต่างกัน นี่คือคำร้องต้นฉบับแรกสุดเมื่อกว่า 70 ปีที่แล้ว

พวกเรามาเถิดมาร่วมจิตพร้อมกัน เป็นเอกฉันท์ เพื่อช่วยอวยพร
ให้อัสสัมชัญนั้นชื่อคงถาวร ฟุ้งเฟื่องขจร ถึงชั่วนิรันดร์
ฮะ ฮะ ฮะ ฮ้ะ ฮะ

หาเจอรึยัง? ถูกแล้วครับ ก็คือตรงที่ว่า “ฮะ ฮะ ฮะ ฮ้ะ ฮะ” นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันเราร้องกันว่า “ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ” แค่ 4 ครั้งเท่านั้น

 

8 Responses to “เพลงสดุดีอัสสัมชัญ”

 1. ถ้ามีเสียงเพลงด้วยก็ แหล่มเลยดิ

 2. pongphun Says:

  เรามี File เป็น MP3 ที่ใช้ประจำในงานเลี้ยงประจำปีอยู่ เดี๋ยวจะให้นายเล็กใส่ให้นะ

 3. acsrband86 Says:

  ส่งไฟล์มาเลย แต่กำลังหา web ที่จะเอาเสียงไปฝากไว้ได้ wordpress.com ต้องเสียตังค์อ่ะ ผิดนโยบายไปหน่อย

 4. จริงๆลองย้ายไปที่ multiply มั้ยล่ะ อันนั้นใช้งานง่ายจริงๆ upload mp3 ก็ง่าย โหลดรูป ก็ง่าย contents อื่นๆก็ใช้ง่าย ^ – ^

 5. acsrband86 Says:

  อาจจะเป็นแหล่งเก็บภาพ เสียง อื่นๆ เรา register แล้ว เดี๋ยวจะลองเล่นดู ขอบคุณครับ http://acsrband86.multiply.com/

 6. acsrband86 Says:

  ต้น …MP3 เพลงสุดดีอัสสัมชัญ link ให้แล้วตามคำสั่ง คับป๋ม

 7. V R Genius Says:

  อยากได้ code เพลงสดุดีอัสสัมชัญไปใส่ blog คะ
  http://go-genious.spaces.live.com

 8. acsrband86 Says:

  ยินดีที่ได้รู้จักครับ ไปเอเธนส์มาน่าสนุกนะครับ และถ้า blog ของพวกเราพอมีประโยชน์ (สาระ) ได้บ้างก็ยินดีรับใช้ครับ อิอิ
  แต่ว่า…. code ที่ต้องการคือ link mp3 หรือเปล่าครับอยู่ใน imeem แล้ว http://www.imeem.com/people/p358G3m/music/RCFaqoJI/ton_request/

  หรือว่าจะให้ส่ง mp3 เพลงนี้ไปให้ทาง e-mail ครับ…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s