A.C.SR. BAND 1986

กลุ่มวงโยธวาทิตของโรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (สำโรง) รุ่นปี 1986

ผลงานน้องๆ ของพวกเรา : รางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Concert อันดับ 2 การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ประเทศไทย และถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2550 17/01/2009

Filed under: ประชาสัมพันธ์ — Naitontuayong @ 00:52

dsc00852   img_1221    img_1222   img_12421   

สืบเนื่องจากที่น้อง Dew เข้ามา Comment ไว้ในหัวข้อกระทู้ “เสนอแนะ” ด้านบน มีเนื้อหาใจความที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  จึงได้พยายามไปสืบเสาะค้นหา และได้ข้อมูลมาฝากพวกเรา พร้อมกันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่น้องๆ ทุกๆ คน  ที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนฯของเราด้วย ตามรายละเอียด ดังนี้

 

ผลการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ประเทศไทย และถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2550


พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี   ปราโมช องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ในการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมรางวัลทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน   จำนวน 49 วง เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6-11 มกราคม 2550 ณ สนามศุภชลาศัย และอาคารนิมิบุตร เขตปทุมวัน   ปรากฎผลการตัดสินทุกประเภทมีดังนี้

ชนะเลิศ ประเภท ก ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดราชบพิธ กทม. ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท

ชนะเลิศ ประเภท ข ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กทม. ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเงินรางวัล 120,000 บาท

ชนะเลิศ ประเภท ค ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

ชนะเลิศ ประเภท Concert ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กทม. ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท

 

รองชนะเลิศ ประเภท ก อันดับ 1 ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 130,000 บาท

รองชนะเลิศ ประเภท ก อันดับ 2 ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 110,000 บาท

รองชนะเลิศ ประเภท ข อันดับ 1 ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล   110,000 บาท

รองชนะเลิศ ประเภท ข อันดับ 2 ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กทม. ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล   90,000 บาท

รองชนะเลิศ ประเภท ค อันดับ 1 ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กทม. ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล   90,000 บาท

รองชนะเลิศ ประเภท ค อันดับ 2 ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล   80,000 บาท

รองชนะเลิศ ประเภท Concert   อันดับ 1 ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล   70,000 บาท

รองชนะเลิศ ประเภท Concert   อันดับ 2 ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล   60,000 บาท

 

ถ้วยเกียรติยศความสามารถพิเศษ

 

– รางวัลนั่งบรรเลงดีเด่น ประเภท ก ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดราชบพิธ กทม. ประเภท ข ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กทม.

– รางวัลดนตรีสนามดีเด่น ประเภท ก ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดราชบพิธ กทม. ประเภท ข ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กทม. ประเภท ค ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี

– รางวัลบรรเลงเพลงไทยดีเด่น ประเภท ก ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดราชบพิธ กทม. ประเภท ข ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กทม.

– รางวัลคทากรดีเด่น ประเภท ก ได้แก่ นายวีรวิทย์   กุลธนโรจน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ กทม. ประเภท ข ได้แก่ นางสาวขวัญสุดา   ศรวัฒนา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กทม. ประเภท ค ได้แก่ นายชวลิต   แสนทรงสิริ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่าน

– รางวัลเพอร์คัสชั่นดีเด่น ประเภท ก ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. ประเภท ข ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กทม. ประเภท ค ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี


Advertisements
 

4 Responses to “ผลงานน้องๆ ของพวกเรา : รางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Concert อันดับ 2 การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ประเทศไทย และถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2550”

 1. acsrband86 Says:

  —– comment จาก Bung (Maisakthong)
  ยินดีด้วยกับรางวัลรองชนะเลิศดังกล่าว….

  ถ้าน้องๆ ยังรวมตัวกันอยู่ ก็เร่งพัฒนาและซ้อมให้หนัก เพื่อจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดให้จงได้นะ คงต้องถึงได้สักวันแน่ๆ

 2. acsrband86 Says:

  — comment จาก Ton-Pongphun

  สุดยอด….ต้องบอกว่า นอกจากยินดีด้วยแล้ว
  ต้องขอบคุณในความเสียสละ เพราะเราต่างก็รู้อยู่ว่า
  ไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายดาย…

  น้องๆ ไปได้ไกลกว่าพวกพี่ตั้งเยอะ!!

  ยินดีด้วย และขอบคุณอีกครั้งนะครับ…

 3. hajimefuruto Says:

  สู้ๆโว้ย…..น้องๆ…..^ – ^

 4. doraemon Says:

  สุดยอดค่ะ

  สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s