A.C.SR. BAND 1986

กลุ่มวงโยธวาทิตของโรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (สำโรง) รุ่นปี 1986

พระอัจฉริยะภาพทางดนตรี… 31/01/2009

Filed under: ประชาสัมพันธ์ — Naitontuayong @ 20:06

k_music1

 

ความสุขของปวงประชาคือความสุขของพระมหากษัตริย์ นี่คือลักษณะพิเศษของกำเนิดและพระราชประวัติด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลแห่งพระปรีชาสามารถด้านดนตรี หาใช่ความไพเราะของทำนองเพลงและคำร้องของบทเพลงพระราชนิพนธ์เท่านั้นไม่ แต่เป็นศิลปะแห่งการผสานความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างพระมหากษัตริย์พระองค์นี้กับประชาชนชาวไทยด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระมหากรุณารับสั่งเล่าเบื้องหลังการพระราชนิพนธ์เพลงเป็นครั้งแรกแก่สมาคมดนตรี เนื่องในโอกาสที่พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ “Echo” บรรเลงเป็นปฐมฤกษ์ ว่า “(เพลงแรกคือแสงเทียน)… 

 

จากนั้นฉันก็แต่งขึ้นอีกเรื่อยๆ จนบัดนี้รวมทั้งหมด 40 เพลง ในระยะเวลา 20 ปี คิดเฉลี่ยปีละ 2 เพลง ที่ทำได้ก็เพราะได้รับความสนับสนุนจากนักดนตรี นักเพลงและนักร้อง รวมทั้งประชาชนผู้ฟัง ต่างได้แสดงความพอใจและความนิยมพอสมควร จึงเป็นกำลังใจแก่ฉันเรื่อยมา ขอถือโอกาสขอบใจมาในที่นี้ด้วย” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง “Echo” ในปี พ.ศ. 2509 นับเป็นบทแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงพร้อมคำร้องภาษาอังกฤษ ขณะนั้นมีพระชนมพรรษา 40 พรรษา

 

One Response to “พระอัจฉริยะภาพทางดนตรี…”

 1. Ton-Pongphun Says:

  เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน: Candlelight Blues

  เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก ทรงพระราชนิพนธ์ใน
  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ
  เป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
  ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  (ขณะดำรงพระยศเป็นหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์)
  นิพนธ์คำร้องภาษาไทย แต่เนื่องจากมีพระราชประสงค์
  ที่จะทรงแก้ไขทำนอง และคอร์ดบางตอน จึงยังไม่โปรดเกล้าฯ
  พระราชทานให้นำออกมา บรรเลงในเวลานั้น ต่อมา
  ได้พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๐
  และใน พ.ศ. ๒๔๙๖ นางสาวสดใส วานิชวัฒนา
  (รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล) ประพันธ์คำร้อง
  ภาษาอังกฤษถวาย

  อยากบอกว่า..พวกเราน่ะมีบุญ..ที่ได้มีโอกาสอันเชิญเพลง
  พระราชนิพนธ์แสงเทียน ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์แรก
  ของพระองค์ บรรเลงในการแข่งขันการประกวดวงโยธวาฑิต
  ประจำเขตการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2529 และอีกหลายๆ งาน…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s