A.C.SR. BAND 1986

กลุ่มวงโยธวาทิตของโรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (สำโรง) รุ่นปี 1986

ไม้สักทอง : ไม้ธรรมชาติที่มากด้วยคุณค่า 08/03/2009


ani418

img_08541  053resizera41

 

เพื่อนๆ หลายๆ คนถามว่าทำไม ร้านไม้สักทองเวียงโกศัย แห่ง 2BFurniture ถีงได้มากด้วยคุณค่า และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ของผู้ที่รักการตกแต่งบ้าน…

เพื่อตอบคำถามนี้ ผมได้คัดลอกบทความดีๆ เกี่ยวกับไม้สัก ทั้งชื่อ ความหมาย และชนิดของไม้สัก มาให้เพื่อนได้อ่านกัน ดังนี้…

 

ไม้สัก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tectoma Grandis อยู่ในวงศ์ Verbenaceae มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ไทย อินโดนีเซีย และหมู่เกาะ อินเดียตะวันออก

 

ไม้สัก เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และบางส่วนของภาคกลางและตะวันตก คือ ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน ตาก กำแพงเพชร อุตรดิต์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และพิจิตร และมีบ้างเล็กน้อยในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี

 

ไม้สักชอบขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นภูเขา แต่ในพื้นที่ราบ พื้นที่ดินปนทรายที่น้ำไม่ขัง ไม้สักก็ขึ้นได้ดีเช่นกัน ไม้สักมักเป็นหมู่ไม้สักล้วนๆ และมีขนาดใหญ่และชอบขึ้นที่ที่มี ชั้นดินลึก การระบายน้ำดี ไม่ชอบดินแข็งและน้ำท่วมขัง

 

ไม้สักเป็นไม้ผลัดใบ ขนาดใหญ่ที่มีลำต้นเปล่า มักมีพูพอนตอนโคนต้นเรือน ยอดกลมสูงเกินกว่า ๒๐ เมตร เปลือกหนา สีเทาหรือน้ำตาลอ่อนแกมเทาแตกเป็นร่องตื้นๆ ไปตามทางยาวและหลุดออกเป็นแผ่นบางๆ เล็กๆ ใบใหญ่ ความกว้าง ๒๕ – ๓๐ เซนติเมตร ยาว ๓๐ – ๔๐ เซนติเมตร รูปใบรีมนหรือรูปไข่กลับ แตกจากกิ่งเป็นคู่ๆ ท้องใบสากหลัง ใบสีเขียวแกมเทาเป็นขน ดอกเป็น สีขาวนวลออกเป็นช่อใหญ่ๆ ตามปลายกิ่งเริ่มออกดอกเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ผลค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ – ๒ เซนติเมตร ผลหนึ่งๆ มีเมล็ดใน ๑ – ๔ เม็ด เปลือกแข็งมีขนสั้นๆ นุ่มๆ สีน้ำตาลหุ้มอยู่ ผลจะแก่ในราว เดือนพฤศจิกายน – มกราคม

 

ลักษณะเนื้อไม้สีเหลืองทองถึงน้ำตาลแก่ มีลายเป็นเส้นสีน้ำตาลแก่แทรกเสี้ยนตรงเนื้อหยาบแข็งปานกลาง เลื่อนใสกบ ตบแต่งง่าย

 

คุณสมบัติที่ดีบางประการ คือ ไม้สักปลวกมอดไม่ทำอันตราย เพราะในเนื้อไม้สักมีสารเคมีพิเศษ มีคุณสมบัติคงทนต่อ ปลวก แมลง เห็นราได้อย่างดียิ่ง มีความแข็งแรงสูงตามการทดลองถึง ๑,๐๐๐ กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร มีความทนทานตาม ธรรมชาติ จากการทดลองนำแก่นของไม้สักไปปักดิน มีความทนทานระหว่าง ๑๑ – ๑๘ ปี

 

นอกจากนี้ไม้สักทองยังพบว่ามีทองคำปนอยู่ ๐ ๕ ppm (ไม้สักทอง ๒๖ ตัน มีทองคำหนัก ๑ บาท)

 

ลักษณะของไม้สักมี ๕ ชนิด คือ

 

๑. สักทอง ขึ้นในป่าโปร่งชื้นไกลห้วยหรือแล้ง แต่ใกล้ห้วยดินค่อนข้างสมบูรณ์การแตกของเปลือกเช่นเดียวกับสักหยวก แต่อยู่ในที่ที่แห้งชื้นไปบ้างเท่านั้น เรือนยอดสมบูรณ์ใบมีขนาดปานกลาง เนื้อไม้จะเป็นเส้นตรงผ่าง่าย มีความแข็งกว่าสักหยวก สีเข้ม เป็นสีน้ำตาลเหลืองหรือที่เรียกกันว่า สีทอง

 

๒. สักหยวก ขึ้นในป่าโปร่งชื้นริมห้วย ต้นตรงเปลือกแตกเป็นร่องแต่ยาวตรงร่องของเปลือกไม้สักหยวกจะกว้างกว่า ไม้สักทอง เรือนยอดสมบูรณ์ ใบขนาดกลาง เนื้อไม้หรือแก่นจะมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีจาง ถากหรือฟันง่าย

 

๓. สักไข ขึ้นอยู่ในป่าโปร่งแล้งเป็นส่วนมาก ความเจริญเติบโตดูช้า ร่องของเปลือกลึกและตัวเปลือกเป็นสันกว้าง ระหว่างร่องลำต้นตรงเปลา แต่มีลักษณะแกร็นๆ พุ่มของเรือนยอดบอบบางแต่ก็มีใบเต็ม จะทราบว่าเป็นสักไขก็ต่อเมื่อถึงมือช่างไม้ เพราะเนื้อไม้จะมีใขปนยากแก่การขัด และการทาแชลแลคหรือแลกเกอร์ สีของไม้สักไขจะเป็นสีน้ำตาลเข้มปนเหลือง

 

๔. สักหิน ไม้สักพวกนี้จะอยู่ในป่าโปร่งแล้งในระดับสูง การแตกของเปลือกเป็นร่องลึก และเรือนยอดดูไม่ค่อยแข็งแรง ใบเล็กกว่าปกติจะทราบได้แน่นอนเมื่อมีการโค่นล้มหรือตบแต่ง โดยพวกโค่นล้มเลื่อยและช่างไม้ เพราะเนื้อไม้จะแข็งกว่าไม้สัก ทั่วไปและเปราะสีของเนื้อไม้สักเป็นสีน้ำตาลเข้ม

 

๕. สักขี้ควาย ไม้สักพวกนี้จะเกิดอยู่ในที่ค่อนข้างแล้ง ในป่าผลัดใบต่างๆ และมักจะอยู่ในบริเวณรอยต่อของป่าโปร่ง ผลัดใบและป่าแพะ ลักษณะของเรือนยอดมักจะไม่สมบูรณ์ลำต้นจะตายบ้าง กิ่งบนเรือนยอดแห้งตายไปบ้างกิ่งสองกิ่ง ลักษณะของ เปลือกแตกเป็นร่องไม่สม่ำเสมอ ขาดเป็นตอนๆ และร่องลึก จะทราบได้ชัดก็เมื่อโค่นลงมาเลื่อยดู จะเห็นได้ชัดว่าเนื้อไม้มีสีเขียวปน น้ำตาล น้ำตาลแก่ น้ำตาลอ่อน ปนกันดูเป็นสีเลอะๆ

 

ในบรรดาไม้สักทั้ง ๕ ชนิด ไม้สักทองได้รับฉายานามในวงการป่าไม้ว่าเป็น “ราชินีแห่งไม้” หรือ Queen of Timbers” เป็นไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดของโลกที่ธรรมชาติมอบให้แก่คนไทยและประเทศไทยโดยเฉพาะ อนาคตไม้สักกำลังจะหมดไปจงช่วยกัน ปลูกไม้สักเพื่อเป็นมรดกของชาติและลูกหลานตั้งแต่วันนี้

 

ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก ค้นพบเมื่อปี ๒๔๗๐ ที่วนอุทยานต้นสักใหญ่ อำเภอน้ำปาด อุตรดิต์ มีความสูงประมาณ ๔๗ เมตร ปัจจุบันเหลือประมาณ ๓๗ เมตร เนื่องจากเรือนยอดถูกลมพัดหักเมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๐ วัดขนาดความโตโดยรอบต้นที่ ระดับสูง ๑๓๐ เซนติเมตร จากพื้นดิน ๑,๐๐๓ เซนติเมตร อายุของต้นสักใหญ่ประมาณ ๑,๕๐๐ ปี

 

ปัจจุบันจาก พ.ร.บ สวนป่า พ ศ ๒๕๓๕ อนุญาตให้ประชาชนปลูกไม้สัก และนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

จากตารางสถิติการขายและราคาไม้ซุงสักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๓ ระบุว่าราคาไม้สักต่อลูกบาศก์ เมตรละ ๘,๔๗๗ บาท ส่วนราคาไม้สักที่มีคุณภาพ เช่น สักทองคงจะมีราคาสูงกว่านี้และราคานี้ก็คงจะสูงขึ้นไปอีกเมื่อเวลาผ่านไป

 

(จากหนังสือปลูกสักทองเชิงธุรกิจ มณฑี โพธิ์ทัย พิมพ์ครั้งที่ ๒ ปรับปรุงใหม่ สำนักพิมพ์เม็ดพายพริ้นติ้ง ๒๕๓๘)

 

12 Responses to “ไม้สักทอง : ไม้ธรรมชาติที่มากด้วยคุณค่า”

 1. อ่านจบก็แตกฉานเกี่ยวกับเรื่องไม้สักเลยนะครับท่านต้น

 2. เป็นต่อ Says:

  ผมก็มีความผูกพันกับไม้สักทองมาตั้งแต่เกิด เพราะว่าบ้านพ่อ-แม่ ที่ผมอาศัยอยู่
  มาตั้งแต่เกิดก็ปลูกสร้างมาด้วยไม้สักทองเหมือนกัน ผ่านมาตั้งหลายปีแล้ว
  (ตั้งแต่ผมยังไม่เกิด) จนถึงปัจจุบันไม้ก็ยังคงสภาพดีอยู่และแข็งแรงมากจริงๆครับ

  แต่………พี่ต้นได้ค่านายหน้าจากพี่บุ้งเท่าไหร่หรือครับ เหมือนโฆษณาแอบแฝงเลย
  นะครับ ว่าแต่ว่าเมื่อไหร่พี่ต้นจะซื้อชุดโต๊ะจากพี่บุ้งสักทีละ บอกแล้วงัยว่าไม่มีที่วางก็ฝาก
  วางที่บ้านผมได้ครับ มีที่เหลือเฟือ ส.บ.ม.ย.ห.ครับ

 3. Naitontuayong Says:

  พี่บุ๊ง..ให้ค่านายหน้าพี่มาเป็นคูปองน่ะน้องต่อ..

 4. เป็นต่อ Says:

  คูปองสะสมครบ 10 ใบแลกโต๊ะได้1ชุดหรือเปล่าครับ

 5. Naitontuayong Says:

  ใบเดียวก็แลกได้แล้วน้องต่อ..

 6. แลกอะไรกันเหรอ ผมไม่ทราบเรื่องเลย อะไรเหรอครับพี่ต่อ

 7. จริงๆถ้าจะลงทุนซื้อเฟอร์นิเจอร์ไว้ในบ้านของคุณเอง ผมแนะนำเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักทอง มีเหตุผล 9 ข้อดังนี้

  1) ไม้สักทอง มีความสวยงามในตัวเอง เพราะในเนื้อไม้สักทอง มีแร่ทองคำที่
  เรานำมาทำสร้อยทองได้ แต่ต้องสกัดจากไม้จำนวนมาก กว่าจะได้ทองคำ
  หนัก 1 บาท
  2) ไม้สักทอง มีลวดลายเฉพาะตัว ลายเป็นเส้นสาย สวยงามจัดเป็น ไม้ที่ดี
  และสวยที่สุดในโลก (ชุดหลุยส์ที่แพงระยับของอิตาลีที่ขึ้นชื่อลือชา ก็ยังใช้
  ไม้สักของประเทศไทย
  3) ไม้สักของประเทศไทย มีความสวยงาม คงทน ที่สุดในโลก สวยกว่า สัก
  จากพม่า สักอินโด และที่อื่นๆ เหตุคือ ภูมิอากาศและดินในบ้านเราดีกว่า
  4) ไม้สักไม่มีแมลง ปลวกหรือมอดรบกวน
  5) ไม้สักเป็นไม้ที่มีราคาในตัวเอง ไม่ว่าจะเก็บไว้นานขนาดไหน ไม้สักก็มี
  ราคาสูง และจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ( ลองพิจารณาดูเอาเองว่า บ้านเรื่อนเก่าๆ
  ที่คนต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือ สร้างไว้เมื่อ 80 ปีก่อน หากจะรื้อ
  บ้านและขายไม้เรือนเก่า มีคนรับซื้อ และยังได้ราคาแพง แต่ไม้ชนิดอื่น
  เมื่อรื้อทิ้ง ก็คือเศษไม้ธรรมดาๆ ที่ไม่มีราคา กลายเป็นไม้เก่าๆที่ราคาต่ำ
  6) อ้างอิงจาก ข้อ5 การซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เป็นการซื้อสินทรัพย์เข้าบ้าน
  เพราะไม้สักราคาขึ้นอยู่ทุกๆปี ยิ่งนานวันราคายิ่งแพง
  7) ไม้สักเป็นไม้มงคล มีไม้สัก (ถือมีศักดิ์มีศรี)
  8) ผู้ใช้ไม้สักจะเห็นคุณค่าของไม้สักมากยิ่งๆขึ้น ถ้านำไปเปรียบเทียบกับ
  เฟอร์นิเจอร์ชนิดอื่นเช่นไม้อัดที่สวยแต่รูป แต่ไม่ทน เมื่อถูกความชื้นมากๆ
  เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดก็จะบวม ในขณะที่ไม้สักคงสภาพ
  9) ผู้ใช้ไม้สักทอง เกิดความภูมิใจ ไม่ต้องอายใคร เมื่อคุณใช้ไม้สัก

 8. OH+ is Awesome Says:

  ต้องเอาไม้สักทองมาพกติดตัวซะแร้ว
  บุ้งมีคมแฝกมั้ย..

 9. โอ๋… คมแฝกไม้มีครับท่าน
  ที่ร้านมีไม้จิ้มฟันไม้สักทอง ใช้ได้ป่าวครับท่าน

 10. ภัทรพล จิตตาโรจน์ Says:

  สวัสดีครับ

  ผมกำลังดูๆไม้สักทอง เพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรวัดช่องลม(ฝั่งธนบุรี)

  ซึ่งท่านต้องการ เช่น

  1.ป้ายชื่อวัด ไม้สักทองชิ้นเดียว จำนวน 1 แผ่น

  ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 5.50 เมตร หนา 4 นิ้ว

  2.บานหน้าต่าง ไม้สักทองชิ้นเดียว

  3.บานประตู ไม้สักทองชิ้นเดียว

  รายการที่ 2/3 ใช้ประมาณ 24 แผ่น

  ขอทราบงบประมาณครับ

  ขอบคุณมากครับ…

 11. Naitontuayong Says:

  ท่านบุ๊ง งานเข้าแล้วครับ ด่วน..!!.. เลย

 12. เรียนคุณ ภัทรพล จิตตาโรจน์

  ตามรายการที่คุณภัทรพล สอบถามเข้ามานั้น ต้องเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันรายการที่สอบถามนั้น เป็นไม้ชิ้นเดียวหมดและต้องการหน้ากว้าง 80 ด้วยแล้วนั้น ยาว 5.50 เมตร หนา 4 นิ้ว ปัจจุบันเมืองไทยหาไม้ หน้าขนาดนี้ยากมาก
  ถ้ามีราคา 200,000 บาท ขึ้นไปครับ

  ขอขอบคุณครับ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s