A.C.SR. BAND 1986

กลุ่มวงโยธวาทิตของโรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (สำโรง) รุ่นปี 1986

หลวงปู่ทิม วัดพระขาว “เทพเจ้าแห่งความเมตตา” 26/03/2009


bung1  bung2  bung3

bung4  bung5  bung9  bung6  bung11

 

ประวัคิหลวงปู่ทิม วัดพระขาว “เทพเจ้าแห่งความเมตตา” แห่งอำเภอบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 

22 มีนาคม 2552 เวลา 10.55 น. วันและเวลาแห่งการสูญเสีย พระบริสุทธิสงฆ์อีกครั้งของประเทศไทย เมื่อพระเดชพระคุณ พระครูสังวรสมณกิจ (หลวงปู่ทิม ออตฺตสนฺโต) เจ้าอาวาสวัดพระขาว ต.พระขาวอ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ถึงแก่กาลมรณภาพ ณ ห้อง ซี ซี ยู โรงพยาบาลโรคทรวงอก จ.นนทบุรี โดยหลวงปู่ท่านได้อาพาธด้วยโรค ทางเดินหายใจ มาระยะเวลานานพอสมควรแล้วครั้งหลังสุดท่านได้เข้ารับการรักษาที่รพ.โรคทรวงอกเมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นอาการโดยรวมดีขึ้นได้กลับวัดพระขาว เพื่อเป็นประธานในงานฉลองอายุวัฒนมงคล 96 ปี (8 รอบ) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม จากนั้นมีอาการไม่สู้ดีนักจึงกลับเข้ารักษาอีกครั้งหนึ่ง และถึงแก่การมรณภาพในวันและเวลาดังกล่าว

 

ประวัติในวัยเด็ก

“เด็กชายทิม ชุ่มโชคดี” เกิดเมื่อ วันอาทิตย์ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2456 ปีฉลู ที่บ้าน เลขที่ – หมู่ที่ 3 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรคนที่ 5 ของคุณพ่อพร้อม คุณแม่กิ่ม ชุ่มโชคดี

 

 

บวช
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2478 อุปสมบทณ วัดพิกุล อ.บางบาล จ.อยุธยา มีหลวงพ่อปุ้ย วัดขวิดอ.บางบาล เป็นอุปัชฏฃฌาย์อาจารย์ และหลวงลุงหลิ่มวัดโพธิ์กบเจา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระอธิการหลิ่ว เจ้าอาวาสวัดพิกุล เป็นพระอนุสาวนาจารย์อุปสมบท อยู่ในบวรพระพุทธศาสนา 1 พรรษา ก็ลาสิกขา เพื่อมาช่วยมารดาทำนาเป็นการตอบแทนพระคุณที่ได้อุ้มเลี้ยงหลวงปู่มาตั้งแต่เล็กจนเติบโตใหญ่ และท่านบวชทั้งหมด 3 ครั้ง

 

ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระขาว
ปี พ.ศ. 2498 หลวงปู่ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นสมภาร ณ วัดพระขาว อ.บางบาล เนื่องจาก วัดพระขาวนี้ขาดสมภาร เพราะท่านสมภารเก่า (สมภารติ่ง พุทฺธสิริ) ท่านลาออก ชาวบ้านพระขาวต่างก็รู้เคยเห็นการประพฤติการปฏิบัติของหลวงปู่มาก่อน ก็ไปขอร้องให้หลวงปู่มาดำรงตำแหน่งสมภารยัง ณ วัดพระขาว ต.พระขาว อ.บางบาล จ.อยุธยา เรื่อยมาจวบจนทุกวันนี้และได้บูรณปฏิสงขรณ์สภาพของวัดที่เก่าแก่แต่เดิมให้เป็นของใหม่ทั้งหมดดังที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันนี้ เพราะด้วยบุญและบารมีของหลวงปู่ท่านอย่างแท้จริง จึงมีผลงานให้ปรากฏเห็นทุกวันนี้

 

 
ผลงานทั้งหมดนี้ หลวงปู่ท่านเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ท่านเป็นนักพัฒนาอย่างยิ่ง พร้อมทั้งบารมีของหลวงปู่อย่างถ่องแท้จริงๆจึงสามารถสร้างและปฏิสังขรณ์วัดพระขาวนี้ สำเร็จลุล่วงอย่างฉับไวดั่งเนรมิต แม้กระทั่งการออกเที่ยวเรี่ยไรตามชาวบ้านก็ไม่เคยเลย มีแต่ไอ้ผีเท่านั้นที่เที่ยวออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับชาวบ้านอ้างว่าหลวงปู่จะสร้างนั่นสร้างนี่ หลวงปู่มักจะเรียกบุคคล ที่ประพฤติไม่ดีว่า “ไอ้ผี”หมายถึงพวกที่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด หลวงปู่ก่อสร้างวัดใหม่ทั้งหมดนี้ ด้วยเงินอันบริสุทธิ์ ของท่านทั้งที่ได้อนุโมทนามากับกองกฐินบ้างผ้าป่าบ้าง ถวายเป็นส่วนตัวบ้าง หลวงปู่ท่านจะนำมาก่อสร้างวัดให้หมดไป เนื่องจากหลวงปู่ท่านไม่หยิบปัจจัย และผ้าป่าของหลวงปู่ที่ได้ดำริจัดสร้างขึ้นมาปีละครั้งนั้น ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายใฝ่ในพุทธศาสนาหลวงปู่ท่านจะเอาจากท่านฝ่ายเดียวไม่ดี จะมีของตอบแทนให้ท่านทุกๆครั้งไป เพื่อเป็นสินน้ำใจของผู้บริจาคของตอบแทนของหลวงปู่นั้น เดี๋ยวนี้มีค่ามากเป็นเหรียญรูปเหมือนของหลวงปู่กับหลวงพ่อขาว ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถอยู่ด้านหน้า ปี พ.ศ. 2512 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี พร้อมทั้งได้รับพระราชทินนามว่า “พระครูสังวรสมณกิจ”

 

หลวงปู่มักจะสอนให้ทุกๆคนนับถือ คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งประจำใจ และให้คิดถึงความตายเป็นอารมณ์ ถ้าผู้ใดระลึกไว้เสมอ ก็จะปราศจากทุกข์โศกมีแต่ความสุข คำสอนของหลวงปู่ จะผูกเป็นนิทานและเป็นคติ แล้วก็จะสอดแทรกธรรมะน่าฟังสนุกไม่รู้จักเบื่อหน่ายเลย หลวงปู่เป็นนักแสดงธรรมะที่ยอดเยี่ยมมาก แสดงธรรมได้นุ่มนวลละเอียดอ่อน และน่าฟังยิ่งนัก ทุกวันพระเมื่มีการทำบุญบนศาลาการเปรียญทุกๆครั้ง หลวงปู่ท่านจะขึ้นธรรมมาสแล้วแสดงธรรมให้ประชาชนชาวพุทธศาสนา ที่ได้มาบำเพ็ญบุญฟังเป็นประจำไม่เคยขาด โบราณท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อทำบุญแล้ว ได้สดับฟังพระธรรมเทศนาก็จะได้กุศลอย่างมหาศาลเลยทีเดียว เมื่อตายไปก็จะไปสู่สวรรค์ การประพฤติและปฏิบัติของหลวงปู่เยี่ยมมากตั้งแต่หลวงปู่บวชมาจนถึงปัจจุบันนี้ หลวงปู่จะไห้วพระและสวดมนต์ภาวนา ในเวลาดึกๆ ก่อนจะเข้านอนเป็นประจำไม่เคยขาด หลวงปู่จะกราบพระถึง 5 ครั้งเป็นประจำเสมอ “กราบครั้งที่ 1 ระลึกถึงคุณพระพุทธ , กราบครั้งที่ 2 ระลึกถึงคุณพระธรรม กราบครั้งที่ 3 ระลึกถึงคุณ พระสงฆ์ กราบครั้งที่ 4 ระลึกถึงคุณบิดา-มารดา และปู่ ย่า ตา ยาย กราบครั้งที่ 5 ระลึกถึงคุณ ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ” เสร็จแล้วก็จะระลึกนึกถึงชาติภูมิของ องค์สมเด้จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่จะมาเป็นพระศาสดา คือ “พระเจ้าสิบชาติ” อันได้ พระเตมีราช , พระชนก , พระสุวรรณสาม , พระเนมิราช , พระมโหสถ , พระภูริทัต , พระจันทร , พระนารอทพระวิฑูรย์บัณฑิตย์ และชาติสุดท้าย คือ พระเวสสันดรและหลวงปู่จะใช้ภาวนาเป็นประจำอยู่เสมอหรือที่เรียกว่า หัวใจพระเจ้าสิบชาติ(เต-ชะ-สุ-เน-มะ-ภู-จะ-นา-วิ-เว)

 

ชื่อเสียงของหลวงปู่ได้ดังโด่ง “ขจรขจาย” ไปทุกภาคของประเทศไทยก็ว่าได้ และที่ยิ่งไปกว่านี้แม้แต่ชาวต่างชาติที่เป็นบ้านใก้ลเรือนเคียงของประเทศเรา ไม่ว่าจะเป็น “สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน รวมทั้งคนไทยในอเมริกา ฯลฯ ” ก็ยังรู้จักและได้ยินชื่อเสียงของท่านเลย ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจาก “ทานบารมีแห่งความเมตตา” ที่หลวงปู่ได้อนุเคราะห์แผ่เมตตาให้แก่ญาติโยมทั้งหลายโดยแท้จริง

 

ประวัติปฏิธาหลวงปู่ทิม ยังมีอีกมากมาย ท่านสามารถเข้าดูได้ที่ “หลวงปู่ทิม”

 

4 Responses to “หลวงปู่ทิม วัดพระขาว “เทพเจ้าแห่งความเมตตา””

 1. เห็นภาพที่ท่านบุ๊ง ถ่ายคู่กับหลวงปู่ทิมแล้ว
  ทำให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจอย่างไร..บอกไม่ถูกครับ…

 2. ท่านต้น ท่าทางจะมีญาณพิเศษนะ
  ท่านมองภาพแล้วยังได้ความรู้สึกเช่นนั้น
  ไว้ว่างๆ ไปเป็นลูกศิษย์หลวงพี่ช้างดู บ้าง
  ดีมั๊ยครับท่านต้น

 3. ถ้าเป็นหลวงพี่ช้าง
  ก็คงจะมีแต่ความฮา..ล่ะครับท่าน…

 4. OH+ is Awesome Says:

  โกยเถอะโยม


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s