A.C.SR. BAND 1986

กลุ่มวงโยธวาทิตของโรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (สำโรง) รุ่นปี 1986

พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ด้านความสามัคคี และความเสียสละ 10/04/2009

Filed under: ประชาสัมพันธ์ — Naitontuayong @ 21:00

e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b8871

 

กระแสพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๓

 

“…ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฎตลอดว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตนดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนักแล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้ชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณียกิจของตนแต่ละคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเค้นเป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้..

 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่หมู่บ้านตัวอย่างโครงการไทย-อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี่ 25 พฤษภาคม 2513

 

“…ความสามัคคีนี้ หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแย้งซึ่งกัน และกันบ้าง ก็ต้องปรองดองกันเสีย และหา ทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง กันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของ หมู่ชน…”

 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิณ พระตำหนักจิตรดารโหบาน 23 มกราคม 2513

 

“…ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยู่ที่ว่า แต่ ละคนจะทำหน้าที่ของตัวด้วยความตั้งใจ มีความ คิดพิจารณาที่รอบคอบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง กัน ส่งเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยนช์ส่วน รวม…”

 

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารและอาสาสมัครมูลนิธิราชประจำนุเคราะห์ฯ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 30 ตุลาคม 2508

 

“…ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุก วันนี้ด้วยความสามัคคี ผู้ใดเดือดร้อนก็ได้รับการ บรรเทาความเดือดร้อนนี่เป็นหลักสำคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแต่โบราณกาล…”

 

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ออกให้ประชาชนเฝ้า ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 19 มกราคม 2504

 

“…ประเทศไทยถ้าประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญและอยู่ ในฐานะดีจึงเห็น ได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างคนในชาติ และ ความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยนะประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวร…”

 

พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวามคม 2504

 

“…การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมา ด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยความร่วมมือ ของทุกๆ ฝ่ายต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วย ความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม…”

 

พระราชดำรัส พระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน 15 มกราคม 2519

 

“…สามัคคี คือการเห็น แก่บ้านเมืองและช่วยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วย การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม เพราะประโยชน์ส่วนรวม นั้น คือความมั่นคงของบ้านเมือง…”

 

พระราชดำรัส พระราชทานในพิธีพระราชทาน ธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 กุมภาพันธ์ 2519 

 

“…เมืองไทยนี้อยู่ได้ด้วยความสามัคคี ด้วยความเข้ม แข็ง ด้วยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน และถ้ารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แล้ว ประเทศชาติของเราก็จะ เป็นที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์และน่าสบายต่อไปชั่ว กลานาน…”

 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะประชาชนจังหวัดราชบุรี พระตำหนักจิตรดารโหฐาน 16 พฤศจิการยน 2531

 

“…บ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถ้าตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข สุดตราบนั้น…”

 

พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2505

 

“…ตราบใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติแล้ว ชาติก็ได้รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความสุขความ เจริญ แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ต้อง ประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงเป็นหน้าที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุด…”

 

ข้อมูลจาก : คลังปัญญาไทย

Advertisements
 

7 Responses to “พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ด้านความสามัคคี และความเสียสละ”

 1. hajimefuruto Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 2. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 3. hajimefruto Says:

  ต้นช่วยย้ายกระทู้นี้ขึ้นไปสูงสุดเท่าที่จะทำได้ด้วย…..
  มาอยู่ตรงนี้มันไม่เหมาะไม่ควรครับ…..

 4. เรามีกระทู้เกี่ยวกับพระองค์ท่านมากมาย ยม…
  คงปล่อยให้เป็นไปตามกาลเวลาดีกว่า

  เรื่องนี้เราค่อนข้างระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่แล้ว
  ไม่ต้องเป็นห่วง

 5. น.สวิมลวรรณ เลิศทองคำ Says:

  ขอพระองค์ทรงพระเจิญ

 6. narintorn Says:

  ขอพระองค์ และ ทุกๆพระองค์ในราชวงค์ ทรงพระเจริญ
  และ อยู่เป็นร้มโพธิ์ ร้มไทร ของปวงชนชาวไทย สืบต่อไป
  ตลอดกาลนาน
  กระผม รู้สึกภาคภูมิใจ ที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย
  และได้เป็นลูกหลาน ของเหล่า บรรพชล ผู้กล้าที่เสียสละ
  เลือดเนื้อ อย่างกล้าหาร เผื่อลูกหลานอย่างพวกเรา ได้อยู่
  บนผืนแผ่นดินที่ร่มเย็น และมิเคยตก เป็น ทาสใคร
  ตลอดมาจนปัจจุบรรณ ก้อเพราะความสามัคคี
  หากมีอะไรที่สามารถทำได้เผื่อ แทนคุณ แผ่นดินนี้
  กระผมก็ถือเป็นเกรียติสูงสุดในชีวิต ที่ได้ทำ
  ครอบครัว โตพาณิชสกุล ( แซ่โต๋ว+แตงสมุทร )
  ด้วยเกล้าด้วยกระหมอม่ ขอเดชะ

 7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรัตน์ ช่วยชนะ Says:

  อยากเห็นคนไทยรักกัน สามัคคีช่วยเหลือกัน ฉันรักในหลวง และ เชิ่อมั่นในพระราชดำรัส ของพระองค์ท่านเพื่อน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกๆตอนเที่ยง ที่โรงเรียนมีการกระจายข่าวสาร ฉันให้นักเรียนอ่านพระราชดำรัสของพระองค์ท่านทุกวัน แม้ฉันเป็นแค่ลูกจ้างปลายแถวๆ ตัวเล็กๆ ที่มิได้สำคัญมีบทบาทอะไรนัก แต่สิ่งเดียวที่ฉันยึดมั่นคือ หลักคำสอนของในหลวง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด นึกถึงเยาวชน เด็กตาดำๆ ให้มีความรู้ เมื่อเด็กมีความรู้ ครู คนนี้ ก็ ภูมิใจ แม้ไม่ได้มีบทบาทอะไรเท่าเทียบกับข้าราชการ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s