A.C.SR. BAND 1986

กลุ่มวงโยธวาทิตของโรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (สำโรง) รุ่นปี 1986

กำหนดการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2553… 18/12/2009


ani418

 

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 รอบคัดเลือก

  

ประเภท ข นั่งบรรเลง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 8 วง

09.00 – 09.30 โรงเรียนเมืองพัทยา ใช้เวลา 30 นาที
09.30 – 09.35 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
09.35 – 10.05 โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
10.05 – 10.35 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับเรยีนาเชลีวิทยาลัย
10.35 – 11.05 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
11.05 – 11.35 โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
11.35 – 12.05 โรงเรียนพิริยาลัย
12.05 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 โรงเรียนพัทลุง
13.30 – 14.00 โรงเรียนเจริญราฎร์ (มูลนิธิแห่งสภาคริสจักรในประเทศไทย)

 

ประเภท ข (Marching & Display) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 8 วง


ประเภท ก (Marching & Display) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 วง

 

17.30 – 17.47 โรงเรียนเมืองพัทยา ใช้เวลา 14+3 นาที
17.47 – 17.52 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
17.52 – 18.09 โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
18.09 – 18.26 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับเรยีนาเชลีวิทยาลัย
18.26 – 18.43 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
18.43 – 19.00 โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
19.00 – 19.17 โรงเรียนพิริยาลัย
19.17 – 19.34 โรงเรียนพัทลุง
19.34 – 19.51 โรงเรียนเจริญราฎร์ (มูลนิธิแห่งสภาคริสจักรในประเทศไทย)
19.51 – 19.55 พักการประกวด
19.55 – 20.12 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
20.12 – 20.29 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์-บางปะหัน
20.29 – 20.46 โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ

 

ประกาศผลประเภท ข ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ
 

 

ประชุม Band Critique  

 

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2552 รอบชิงชนะเลิศ

  

ประเภทนั่งบรรเลง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 วง

 

09.00 – 09.33 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 1 ใช้เวลา 30+3 นาที
09.33 – 09.38 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
09.38 – 10.11 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 2
10.11 – 10.44 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 3

 

ประเภท ข นั่งบรรเลง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 3 วง

 

10.44 – 11.14 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 1 ใช้เวลา 30 นาที
11.14 – 11.20 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 6 นาที
11.20 – 11.50 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 2
11.50 – 12.20 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 3

 

ประเภท ก นั่งบรรเลง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 วง

 

12.20 – 12.50 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 1 ใช้เวลา 30 นาที
12.50 – 12.55 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
12.55 – 13.25 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 2
13.25 – 13.55 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 3

 

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2552 รอบชิงชนะเลิศ

 

 ชิงชนะเลิศ Marching & Display ประเภทระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 3 วง

 

16.00 – 16.15 วงโยธวาทิตระดับประถมศึกษา วงที่ 1 ใช้เวลา 15 นาที
16.15 – 16.20 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
16.20 – 16.35 วงโยธวาทิตระดับประถมศึกษา วงที่ 2
16.35 – 16.50 วงโยธวาทิตระดับประถมศึกษา วงที่ 3
16.50 – 16.52 พักการประกวด 2 นาที

 

 ประเภท ค (Marching & Display) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 วง

 

16.52 – 17.09 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 1 ใช้เวลา 14+3 นาที
17.09 – 17.14 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
17.14- 17.31 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 2
17.31- 17.48 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 3
17.48- 17.50 พักการประกวด 2 นาที

 

 ะเภท ข (Marching & Display) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 3 วง

17.50-18.07 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 1 ใช้เวลา 14+3 นาที
18.07- 18.12 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
18.12- 18.29 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 2
18.29- 18.46 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 3
18.46- 18.53 พักการประกวด 7 นาที

รับองค์ประธานในพิธี (ผู้แทนพระองค์)

ประเภท ก (Marching & Display) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 วง

19.15- 19.32 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 1 ใช้เวลา 14+3 นาที
19.32- 19.37 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
19.37- 19.54 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 2
19.54- 20.11 วงโยธวาทิตโรงเรียนที่ 3

การแสดงของวงโยธวาทิตชนะเลิศปีที่ผ่านมา

 

ผลการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2553   กดชมได้ที่นี่เลยครับ

Advertisements
 

12 Responses to “กำหนดการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2553…”

 1. เอ 213 Says:

  เห็น MC band แล้วนึกถึง Army of the Nile. แต่ ACSR band นี่ นึกถึงเพลงรัยดีว่ะ??

 2. เอ 213 Says:


  วงเล็กแต่เล่นดี

 3. สุดยอด..!!..

 4. นิวAtc Says:

  อรรถวิทย์ได้ชนะถ้วย ก ครับ

 5. ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

  การจัดประกวดวงโยธวาทิตปีนี้ เป็นการจัดครั้งที่ 29 ณ สนามศุภชลาศัย และอาคารกีฬานิมิบุตร โดยจัดประกวดระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2553 มีวงโยธวาทิตเข้าร่วมจำนวน 54 วง ทั่วประเทศ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท ก คือ การประกวดในรูปแบบของการนั่งบรรเลง (Concert) เดินแถวและแปรขบวน ( Marching and Display ) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้บรรเลงและผู้แสดงประกอบ จำนวน 50-128 คน มีจำนวน 3 วง

  ประเภท ข คือ การประกวดในรูปแบบของการนั่งบรรเลง เดินแถว และแปรขบวน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้บรรเลงและผู้แสดงประกอบ จำนวน 40-86 คน
  มีจำนวน 7 วง

  ประเภท ค คือ การประกวดในรูปแบบของการเดินแถวและแปรขบวน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บรรเลง จำนวน 40-86 คน จำนวน 23 วง

  ประเภทนั่งบรรเลง คือ การประกวดในรูปแบบของการนั่งบรรเลง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บรรเลง จำนวน 40-70 คน มีจำนวน 15 วง

  ประเภทประถมศึกษา คือ การประกวดในรูปแบบแปรขบวนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ผู้บรรเลงและผู้แสดงประกอบ จำนวน 30-100 คนมีจำนวน 6 วง

  รางวัลในการประกวด การประกวดวงโยธวาทิตประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค นั่งบรรเลง และระดับชั้นประถมศึกษารางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน และทุนส่งเสริมวงโยธวาทิต จำนวน 150,000, 120,000, 100,000 80,000 บาท และ 30,000บาท ตามลำดับ พร้อมบัตรกำนัล และรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า

  ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ และทุนส่งเสริม นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ บรรเลงดนตรีสนามดีเด่น, นั่งบรรเลงดีเด่น, มาร์ชชิ่งเพอร์คัสชั่นดีเด่น, บรรเลงเพลงไทยดีเด่น, คฑากรดีเด่น และผู้แสดงประกอบดีเด่น

  สำหรับผลการแข่งขันดูได้ที่นี่ครับ

  “ผลการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2553”

 6. a Says:

  วงจอม-บางปะหันเล่นดีน่ะ

 7. a Says:

  สุดยอดเลยอ่ะ อยุธยาอ่ะ เล่นดีมากมาก

 8. yo Says:

  THE KNIGHT OF AYOTHAYA
  จอมสุรางค์อุปถัมภ์-บางประหัน

  ม๊ดั้ยที่1ปีนี้ม๊เปนรัย
  ปีหน้ายังมี เอาใหม่ดั้ย

  ซักวันถ้วยพระราชทานฯต้องเปนของเรา

  เราจาสู้

 9. วงโยบางปะกอกสุดยอดอ่ะ

  5555.

 10. เดกทรัมเปตบางปะกอกน่ารักน่ะ

 11. ทุกวงสุดยอดไปเลยคับ ผมมีเพื่อนอยู่ที่จอม&บางปะหัน

  แต่ก็ชอบทรัมเปตของโรงเรียนไทรน้อยจิงๆนะหวีด….สะใจผมจังเลยครับ

  ปีน่าเจอกานนะไทรน้อย

 12. บางปะกอกสุดยอด


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s