A.C.SR. BAND 1986

กลุ่มวงโยธวาทิตของโรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (สำโรง) รุ่นปี 1986

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษา น้อง ม.6 รุ่น 19 16/02/2013

Filed under: ประชาสัมพันธ์ — acsrband86 @ 18:46

page-15  page-13  page-16

เพื่อนต้น-พงศ์พันธุ์ฯ ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และตัวแทนพี่ๆ ACSR BAND 1986 ร่วมงานแสดงความยินดีในพิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา และเลี้ยงฉลองความสำเร็จของน้องๆ ม.6 รุ่น 19 (รหัสรุ่น 2819) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s