A.C.SR. BAND 1986

กลุ่มวงโยธวาทิตของโรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (สำโรง) รุ่นปี 1986

ด้วยความอาลัย คุณพ่อประสิทธิ์ ตั้งสิริไพศาล ครับ 03/07/2013


GtpwmGKy0755

ขอแสดงความเสียใจต่อเพื่อนตุ้ม-นิยม / ตุ้ย-นิพนธ์ และครอบครัวตั้งสิริไพศาลต่อการสูญเสียคุณพ่อประสิทธิ์ไปเมื่อวันพุธ 3 กรกฎาคม 2556 ด้วยความรักและอาลัยเป็นอย่างยิ่ง ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดศรีเอี่ยม แยก ถ.บางนา-ตราด วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม นี้ เป็นคืนแรก และร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพในนามของสมาชิกกลุ่ม ACSR BAND 1986 ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 ที่จะถึงนี้ สำหรับรายละเอียดของสถานที่ตั้งศาลา และกำหนดการเพิ่มเติม จะได้แจ้งเพื่อทราบอีกครั้งต่อไปครับ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s