A.C.SR. BAND 1986

กลุ่มวงโยธวาทิตของโรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (สำโรง) รุ่นปี 1986

รายการ รับ/จ่าย 22/05/2009

ธนาคารไทยพาณิย์  เลขที่ 347-258842-0 ชื่อบัญชี ธนโชติ จึงวิวัฒนวงศ์ สาขาถนนกิ่งแก้ว(อ่อนนุช) เมื่อโอนแล้ว โทรบอกกันด้วยนะครับ จากนั้นถ้าไม่ลำบากก็ e-mail ไปให้ 3 คนนะ เล็ก,ต้น,ยม สามารถระบุวัตถุประสงค์ของเงินดังกล่าวได้นะ เล็ก 086-782-4330, ต้น 081-403-6672, ยม 081-425-9814 tanachot_j@hotmail.compongphun@sumipol.comcoward_lion@yahoo.com * กรณีที่มีเงินโอนเข้ามาแต่ไม่มีผู้ประสงค์จะออกนามก็จะถือว่าเงินก้อนดังกล่าวไม่ระบุวัตถุประสงค์ และสามารถนำมาใช้ได้ตามมติกลุ่ม

จะ Scan หน้า book bank ให้ทุกเดือนกรณีมีการเคลื่อนไหวเยอะ ถ้าเคลื่อนไหวไม่มากจะส่งให้ทุกๆ ไตรมาสนะครับ

* กรณีที่มีเงินเกิน 20,000 บาท จะนำ book bank ไปเก็บไว้ที่ต้น-พงศ์พันธุ์

วันที่ รายการ ยอดเงิน คงเหลือ
29-05-09 ร่วมสมทบทุนให้งานศพคุณพ่อพี่ต๊อก 

(เล็ก-ธนโชติ, ตุ้ม-นิยม, บุ๊ง-มนตรี, ต้น-พงศ์พันธุ์, โอ๋-สุรพงษ์, ต่อ-นรินทร์, ต้น-สุพจน์, ผิน-วิเชียร, ตุ๋ย-เชิงชาย, เต้ย-ธนพล, เอ-ณรงค์เดช, วิโรจน์ และ โต๋ว-เทียนชัย) คนละ 500 บาทรวม 13 คน
6,500.00 6,500.00
29-05-09 ร่วมสมทบทุนเพื่อมอบให้ม.ปรีชา 

(เล็ก-ธนโชติ, ตุ้ม-นิยม, บุ๊ง-มนตรี, ต้น-พงศ์พันธุ์, โอ๋-สุรพงษ์, ต่อ-นรินทร์, ต้น-สุพจน์, ผิน-วิเชียร, ตุ๋ย-เชิงชาย, เต้ย-ธนพล, เอ-ณรงค์เดช, วิโรจน์ และ เล็ก-พันศักดิ์) คนละ 500 บาทรวม 13 คน
6,500.00 13,000.00
30-05-09 มอบซองให้พี่ต๊อกเพื่องานคุณพ่อพี่ต๊อก (รวมค่าพวงหรีด) (6,500.00) 6,5000.00
30-05-09 มอบเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายรักษาอาการป่วยให้กับม.ปรีชา (6,500.00) 0.00
31-05-09 เอ-ณรงค์เดช โอนเข้าบัญชีต้น-พงศ์พันธุ์ สำหรับซื้อของใช้ให้ม.ปรีชา และเก็บไว้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ 2,000.00 2,000.00
04-06-09 ธีรยศภ์ โอนเงินเข้าบัญชี ต้น-พงศ์พันธุ์ สำหรับใช้จ่ายในส่วนของมาสเตอร์ปรีชา 3,000.00 5,000.00
04-06-09 เม-อุดมศิลป์ โอนเงินเข้าบัญชี ต้น-พงศ์พันธุ์ สำหรับใช้จ่ายในส่วนของมาสเตอร์ปรีชา 1,000.00 6,000.00
06-06-09 มาสเตอร์ธนิต-มิสสินีนาฎ ฝากเงิน ต้น-พงศ์พันธุ์ เป็นค่าใช้จ่ายอาการป่วยของมาสเตอร์ปรีชา 1,000.00 7,000.00
07-06-09 จ่ายค่าถุงน้ำร้อนไฟฟ้า (ของเยอรมัน) ที่ ตุ้ม-นิยม อาสาไปซื้อมาให้ ม.ปรีชา (1,593 บาท แต่หักคอขอจ่ายแค่ 1,500 บาท) (1,500.00) 5,500.00
07-06-09 มอบเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายรักษาอาการป่วยให้กับม.ปรีชา (เพิ่มเติม) (3,500.00) 2,000.00
07-06-09 ต้น-พงศ์พันธุ์ ส่งต่อเงินในส่วนของ เอ-ณรงค์เดช ที่เหลือ 2,000 บาท ให้ เล็ก-ธนโชติ นำไปเปิดบัญชีกลุ่มฯ 0.00 2,000.00
08-06-09 SCB 347-258842-0 0.00 2,000.00
25-06-09 ดอกเบี้ย 0.49 2,000.49
30-06-09 เล็ก-พันศักดิ์ โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มฯ (เพื่อมาสเตอร์ปรีชา) 1,000.00 3,000.49
17-07-09 ไม่ประสงค์ออกนาม และไม่ระบุวัตถุประสงค์ 2,000.00 5,000.49
23-07-09 เอ-ณรงค์เดช โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มฯ (ตามโครงการประมูลของรักฯ เพื่อ มาสเตอร์ และ คุณย่า) 1,100.00 6,100.49
24-07-09 ต้น-พงศ์พันธุ์ โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มฯ (ตามโครงการประมูลของรักฯ เพื่อ มาสเตอร์ และ คุณย่า) 1,300.00 7,400.49
27-07-09 เม-อุดมศิลป์ โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มฯ (ตามโครงการประมูลของรักฯ เพื่อ มาสเตอร์ และ คุณย่า) – เพิ่มเติม 400.00 7,800.49
27-07-09 วิโรจน์ โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มฯ (ตามโครงการประมูลของรักฯ เพื่อ มาสเตอร์ และ คุณย่า) 3,308.00 11,108.49
28-07-09 โอ๋-สุรพงษ์ โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มฯ (ตามโครงการประมูลของรักฯ เพื่อ มาสเตอร์ และ คุณย่า) 900.00 12,008.49
01-09-09 จ่ายค่าแจกันดอกไม้ สำหรับร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคาร “หลุยส์ ชาแนล” ให้กับ ต่อ-นรินทร์ (1,500.00) 10,508.49
02-09-09 มอบเงินให้มาสเตอร์ปรีชาฯ (ตามโครงการประมูลของรักฯ เพื่อ มาสเตอร์ และ คุณย่า) (8,000.00) 2,508.49
07-10-09 พวงหรีดดงานศพคุณพ่อของวิโรจน์ (1,000.00) 1,508.49
12-10-09 ธีรยศภ์ โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มฯ (เพื่อมาสเตอร์ปรีชา) 2,000.00 3,508.49
28-10-09 เอ-ณรงค์เดช โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มฯ 1,000.00 4,508.49
29-10-09 วิโรจน์ โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มฯ 5,000.00 9,508.49
30-10-09 ถอน (ธีระยศภ์)) ให้ ม.ปรีชา จำนวน 2,000 , ซื้อขนมเลี้ยงน้องเข้าค่าย จำนวน 1,200 , ค่าสนับสนุนลงโฆษณา Blog ของกลุ่มฯ ในหนังสือฉบับพิเศษงาน ACSP Home Coming Day ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552 จำนวน 2,500 (5,700.00) 3,808.49
07-11-09 เอ-ณรงค์เดช โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มฯ (เพื่อใช้จ่ายในงานเลี้ยงกลุ่มฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี 52) 3,000.00 6,808.49
27-11-09 ตุ้ม-นิยม โอนเงินเป็นค่าสนับสนุนจัดซื้อวัสดุการสอนหนังสือให้มาสเตอร์ปรีชา 1,000.00 7,808.49
27-11-09 เอ-ณรงค์เดช โอนเงินเป็นค่าสนับสนุนจัดซื้อวัสดุการสอนหนังสือให้มาสเตอร์ปรีชา 1,000.00 8,808.49
27-11-09 ต้น-พงศ์พันธุ์ โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มฯ (เพื่อใช้จ่ายในงานเลี้ยงกลุ่มฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี 52) 2,000.00 10,808.49
27-11-09 ต้น-พงศ์พันธุ์ โอนเงินเป็นค่าสนับสนุนจัดซื้อวัสดุการสอนหนังสือให้มาสเตอร์ปรีชา 500.00 11,308.49
8-12-09 ถอนเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ DVD การสอนให้ ม.ปรีชา (4,000.00) 7,308.49
18-12-09 เล็ก-ธนโชติ โอนเข้าบัญชีกลุ่ม 500.00 7,808.49
18-12-09 ถอนสำหรับใช้ในงานเลี้ยงกลุ่มจาก เอ 3,000 / ต้น 2,000 (5,000.00) 2,808.49
21-12-09 ยอดคงเหลือจากการจัดงานเลี้ยงครั้งที่ 24 10,500.00 13,308.49
25-12-09 ดอกเบี้ย 15.92 13,324.41
16-01-10 ถอนสำหรับใช้ในการซื้อของไปเยี่ยมคุณแม่ของ บ่าย-ธนกิจ / ต้น-สุพจน์ ที่กำลังป่วยอยู่ (2,000.00) 11,324.41
26-01-10 เม-อุดมศิลป์ โอนเข้าบัญชีให้ไว้ใช้ในกิจการของกลุ่มฯ ที่เกี่ยวกับงานการกุศลต่างๆ 1,200.00 12,524.41
09-04-10 เบิกเงินให้ ม.ปรีชา (4,000.00) 8,524.41
28-04-10 เบิกเงินค่าทำขวัญหลาน (ลูกของนิพนธ์-จันทน์) (2,000.00) 6,524.41
09-05-10 ธีระยศโอนเงินให้ ม.ปรีชา 3,000.00 9,524.41
14-05-10 ถอนเงินของธีระยศ ให้ ม.ปรีชา (3,000.00) 6,524.41
16-06-10 เงินค่ารับขวัญลูกของโต้ (2,000.00) 4,524.41
25-06-10 ดอกเบี้ยรับ 25.33 4,549.74
31-07-10 โครงการประมูลของรักของหวง ครั้งที 2 โอ๋ 4,700.00 9,249.74
31-07-10 โครงการประมูลของรักของหวง ครั้งที 2 ต้น 3,300.00 12,549.74
05-08-10 โครงการประมูลของรักของหวง ครั้งที 2 แจ๋น 2,000.00 14.549.74
17-08-10 โครงการประมูลของรักของหวง ครั้งที 2 แจ็ค-วิโรจน์ 2.600.00 17.149.74
22-08-10 ธีระยศ โอนเงินให้ ม.ปรีชา 2,000.00 19,149.74
30-08-10 ถอน 2,000 ของธีระยศโอนให้ ม.ปรีชา & ถอน 1,500 บาท โอนให้เม สำหรับเยี่ยมมิส สินีนาฏ (3,500.00) 15,649.74
06-11-10 ค่าโต๊ะงานเลี้ยงศิษย์เก่าอัสสัมฯ สมุทรปราการ  4,000 บาท และค่ารถ Taxi ม.ปรีชา 1,000 บาท (5,000.00) 10,649.74
03-12-10 ค่าเลี้ยงสิ้นปีให้ ต้น-สุพจน์ (10,600.00) 49.74
. . . .
. . . .
.

Update Book bank

Advertisements
 

63 Responses to “รายการ รับ/จ่าย”

 1. ขอบคุณเล็ก..ที่นำมารวบรวมไว้ให้ได้ดูกันในนี้..

 2. acsrband86 Says:

  UPDATED BY ADMIN
  เอ-ณรงค์เดช โอนเข้าบัญชีต้น-พงศ์พันธุ์ 2,000.00 บาท เพื่อเป็นคชจ.ซื้อของให้ ม.ปรีชา

 3. เอ Says:

  ต้น เล็ก สองพันนี้จะเอาไว้เป็นกองทุนหรือใช้ซื้อของให้มาสเตอร์ก็แล้วแต่จะเห็นสมควรแล้วกันนะ…………โดยส่วนตัวแล้ว วันนี้โอนเข้าในบัญชีของมาสเตอร์โดยตรงอีกสองพัน และก็ตั้งใจว่าจะโอนให้มาสเตอร์เอาไว้ใช้จ่ายทุกเดือน มากน้อยก็คงจะอยู่ที่กำลังของแต่ละเดือน พอดีวันนี้ได้คุยกับมาสเตอร์เมื่อตอนเช้า เห็นว่าคุณย่าก็จะต้องไปผ่าต้อกระจกอีกอาทิตย์หน้า……….มีโอกาสคงต้องขึ้นไปกราบมาสเตอร์และคุณย่าซักที…………

 4. เรื่องข้าวของเครื่องใช้ของมาสเตอร์อยากให้เร่งปรึกษากันนะ เพราะจากที่เล็ก ว่ามา ทั้ง 3 ข้อ ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรแล้ว

  เครื่องซักผ้าตกลงก็เอาที่เราไปเลยละกัน เพียงแต่หารถ และนัดให้ช่างไปติดตั้งเท่านั้น ส่วนเรื่องไม้เท้ากับถุงน้ำร้อน ท่านเอ ก็โอนเงินมาให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ฝากเล็กช่วยเร่งประสานงานด้วย

  เราว่าอย่าช้าเลยประมาณอาทิตย์หน้า น่าจะจัดการกันให้เรียบร้อย…

 5. flute86 Says:

  ต้น มีเบอร์บัญชีไหม
  เดี๋ยวเราโอนเงินให้ด้วย

  บอกเบอร์ทาง email
  ก็ได้นะ

 6. ส่งไปแล้วนะครับอาจารย์

  เคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายเมืองนอกให้เสร็จก่อนก็ได้ครับ…

 7. wirote Says:

  ถ้า “ที่พยุงเดิน” หมายถึง walker ที่มันเป็นไม้ค้ำ สี่ขา
  ผมคิดว่า ผมน่าจะหาใหได้นะ
  แต่ช่วย confirm หน่อย ว่า ไม่ได้หมายความถึงไม้เท้า
  ที่บ้านมีอยู่ ถ้าใช่ จะส่งไปให้ครับ

 8. hajimefruto Says:

  มันเรียกว่า walker เหรอวะ…..

  น่าจะใช่แหละ เพราะวันนั้นเราไม่ได้พูดถึงไม้เท้ากัน

  เอาไปไว้ที่ต้นได้เรย…….

  เออ……แต่ไม่ต้องพา Johny ไปด้วยนะ……อิอิอิ

 9. วันนี้ ธีรยศภ์ โอนมาให้เพิ่มอีก 3,000 บาท
  และอาจารย์เม-อุดมศิลป์ โอนมาเพิ่มเติมให้อีก 1,000 บาท
  สำหรับค่าใช้จ่ายของมาสเตอร์ปรีชาฯ
  เงินยังอยู่ในบัญชีเรา แก้บัญชีด้านบนไว้ให้แล้ว

 10. เอ Says:

  ธีรยศภ์ มันชื่อเล่นว่ารัยนะ ลืม

 11. ธีรยศภ์ ไม่รู้ รู้แต่ เคน-ธีระเดช…
  555…

  เพื่อนๆ วันนี้เราไปเจอมาสเตอร์ธนิต กับ มิสสินีนาฎ ที่โรงเรียน ทั้งสองท่านฝากเงินร่วมเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับมาสเตอร์ปรีชาฯ เพิ่มเติมอีก 1,000 บาท

  พรุ่งนี้จะไปเยี่ยมมาสเตอร์กับ ตุ๋ย-เชิงชาย, ต้ำ-นาวี และ ตุ้ม-นิยม ยอดนี้จะเอาไปเติมกับยอดที่มีอยู่ (หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว) จะมอบให้มาสเตอร์เพิ่มเติมตามที่คุยกันไว้

  เราอัพเดทบัญชีด้านบนไว้ให้แล้วนะ…

 12. เอ(narongdej)&talkinghead Says:

  โอนไปให้แล้วเด้อ 1,100 บาท

 13. เม Says:

  ท่านพี่แจ๋น

  เดี๋ยวจะรีบส่งของให้คับ

 14. เอ(narongdej)&talkinghead Says:

  โอเคจารย์ Thanx. ที่อยู่ตามที่ให้ไว้ในสมาชิกกลุ่ม………………

 15. โอนเข้าไปให้แล้วนะครับ 1,300 บาท

 16. นายเล็ก Says:

  โอนกันให้ครบก่อนนะครับ จันทร์บ่าย จะ up book แล้วจะ scan ลงให้ครับ (ไม่อยากรบกวนเมียหลายครั้ง…เกรงใจน่ะ 🙂 … มิได้กลัวแต่อย่างใด)

 17. OH+ is Awesome Says:

  ลืมบอกพึ่งกลับจากหาดใหญ่แวะโอนเงินไปแล้ว กลับมาได้รับพัสดุที่บ้านเลย จ็าบจริง…

 18. acsrband86 Says:

  Scan Update แร่ววววนา

 19. ยอดวันที่ 14-07-09 จำนวน 2,000 บาท ของใครโอนเข้ามาครับ

 20. นายเล็ก Says:

  ต้นให้โอนให้ ม. เท่าไหร่ ขอเบอร์บัญชีด้วยครับ

 21. ขอโทษด้วยว่ะเล็ก ตอนนี้ยุ่งมากจริงๆ ไม่มีเวลากระดิกเลย ฝากจัดการให้ด้วย

  ลองคำนวณยอดจากการประมูลของรักฯ ตามโครงการของอาจารย์เม, ฮาจิเมะ-ยม และท่านโอ๋ บวกกับอีก 1,000 ที่ เล็ำก-พันศักดิ์ แล้วโอนไปให้มาสเตอร์ละกัน

  เรื่องเลขที่บัญชีต้องขอให้ช่วยดำเนินการประสานงานให้หน่อยละกันนะเล็ก

 22. นายเล็ก Says:

  ทั้งหมด 8,008 บาท

 23. นายเล็ก Says:

  โอนเงินให้ต้น-พงศ์พันธุ์ 8,000 บาท
  และให้ต่อ-นรินทร์ ค่าดอกไม้ 1,500 บาท

 24. พรุ่งนี้จะให้อาจารย์เม..เจ้าของโครงการประมูลของรักฯ เพื่อมาสเตอร์ปรีชา เป็นผู้มอบเงินที่ได้จากการร่วมสนุกของพวกเรา รวมจำนวน 8,000 บาท…

  ให้กับมาสเตอร์ปรีชา..นะครับ

 25. เม Says:

  ขอให้ผลบุญที่ทุกท่านที่ได้มีจิตเมตตา กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์ ส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดกาลนานเทอญ

 26. hajimefuruto Says:

  ซ้าทุ……^ _ ^

 27. wirote Says:

  โอนตังค์เข้าไปให้ 5000.- นะ ท่าน ไม่นิยมส่งfax มันเสียค่าโทรศัพท์หว่ะ โชติลอง update book ดูนะ สองสามวันที่แล้วนะ ถ้าจำไม่ผิด

 28. เล็ก..วันนี้เราใส่ซองกฐินในนามกลุ่มฯของพวกเรา..ตามคำอนุโมทนาบุญของ..มิส สินีนาฎฯ..ที่วัดเขาขี้เหล็ก..และมอบให้กับมิส..500 บาท แล้วนะ ในวันนี้…(ขอโทษด้วยที่ไม่ได้โอนเข้าบัญชีกลุ่มฯก่อน)

  ขอบคุณเพื่อนวิโรจน์ ที่โอนเงินมาเป็นค่าบำรุงสมาชิกล่วงหน้าตั้ง 5 ปี…

 29. เอ 213 Says:

  ต้น เล็ก โอนให้ใส่ซอง 3000 แล้วนะ สำหรับจับสลาก

 30. เราให้อีก 2,000 เป็นค่าโต๊ะจีนสำหรับมิส-มาสเตอร์ และแขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงานเลี้ยงสิ้นปีนี้

 31. wirote Says:

  ขอบพระคุณครับ คุณพี่เอ… ผมถือว่าความมีน้ำใจของพี่ เป็นการจุดประกายให้คนในสังคมได้รับรู้ถึงความเสียสละ และความมีน้ำใจ ที่จะเป็นผู้ให้ก่อนจะเป็นผู้รับ และจะมีคนอยากทำตามอย่างบ้างครับพี่..

  สุดยอด…..

 32. เฮ้ย..เดี๋ยว เราว่าย้ายข้อความไปคุยกันในหน้ากระทู้จัดงานดีกว่า เดี๋ยวจัดการให้….

 33. wirote Says:

  ขอถามเป็นความรู้หน่อยครับ…….
  ไอ้เงินที่เหลือเกินอยู่ในบัญชีกลุ่ม เวลาจะใช้จ่าย… ใครจะเป็นคนตัดสินใจครับ ว่าจะใช้เรื่องอะไร เมื่อไหร่ และอย่างไร.. พอดีตอนโอนเข้าไป ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์หน่ะครับ…..

 34. ทุกเรื่องที่มีการใช้จ่าย จะมีการขอความเห็นจากเพื่อนๆ หลายๆ คน ทั้งทางหน้า Blog นี้ และทางโทรศัพท์ จะมีกิจกรรมช่วงหลังๆ บ้าง ที่ค่อนข้างชุก และมีรายการที่ผู้ใหญ่ขอร้องมา ทำให้ยอดใช้จ่ายที่ออกไปค่อนข้างสูง

  มีเงินที่เข้ามาบางประเภท ที่ทางผู้โอนระบุเจตนาในการใช้จ่ายมาด้วย โดยมากจะส่งแจ้งเข้ามาทาง e-mail ก็ต้องกันส่วนนี้ไว้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้

  นอกจากนั้นยังมีรายจ่ายอื่นๆ ที่เพื่อนๆ หลายคนควักกระเป๋าจ่ายไปให้เลย (ในนามของกลุ่มฯ) โดยไม่ได้โอนเงินผ่านยอดที่แสดงในบัญชีนี้ เช่น เงินช่วยเหลือต่างๆ หรือการทำบุญกฐินในนามกลุ่มฯ

  สำหรับเงินที่มียอดเหลืออยู่นี้ ถ้ามีความจำเป็นในการใช้จ่าย ก็สามารถมาโพสท์ตั้งกระทู้ไว้ เพื่อขอความเห็นในนี้ได้เลย ขาดเหลืออย่างไร คิดว่าพอจะหามาสมทบช่วยเหลือกันได้ ไม่มีปัญหา

  หนักใจเหมือนกันเรื่องการหาเงินมาคงไว้ในกองกลาง คนที่สนับสนุนก็สนับสนุนให้อย่างตลอดเวลา ก็ต้องขอบคุณเพราะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนๆ ก็ต้องยอมรับว่าแบกรับต้นทุนไว้เองคนเดียวไม่ค่อยไหวเหมือนกัน

  มีโอกาสคงต้องปรึกษาหารือเพื่อวางแผนบริหารจัดการกันใหม่ ปีนี้เป็นปีแรก คงต้องขอถือโอกาสขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด สำหรับผู้ที่กำลังจะสนับสนุนก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่า การใช้เงินทุกบาททุกสตางค์มีที่มาที่ไปและตรวจสอบได้ ทุกอย่างก็เพื่อกิจกรรมของกลุ่มฯ และโดยการพิจารณาจากเพื่อนๆ ที่เป็นตัวแทนที่ทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง และเพื่อส่วนรวม

 35. เม Says:

  มีโอกาสจะไปโอนเงินเติมบัญชีให้นะ…

 36. wirote Says:

  สรุปว่า………
  เดือนละ 100 บาท หรือ ปีละ 1000 บาท ดีครับ

  โหวต หน่อย นะ

  ผม 1 เสียง โหวต เดือนละ 100 บาท ครับ…

 37. ของเราขอจ่ายเป็นปี แต่ให้ 1,200 ได้ปะ…

  ขืนจ่ายเป็นเดือนมีหวังเหลือ 300 เพราะความขี้ลืม…

 38. เม Says:

  วันนี้โอนเงินเข้าบัญชีไป 1,200 บาท ตอนประมาณ 14:52 น.

  เอาไว้ใช้ในกิจการของกลุ่มที่เกี่ยวกับงานการกุศลต่างๆ ครับ
  ได้แก่ การแสดงน้ำใจแด่ครูบาอาจารย์ การเจ็บไข้ได้ป่วย
  ของสมาชิกและครอบครัว งานบุญ งานแห่งความเศร้าโศก ฯลฯ ครับ

 39. เม Says:

  ใครถือบัญชีเนี่ย… response เราหน่อยดีไหมอ้า… วันหลังใครจะกล้าโอนเงินให้เนี่ย…

 40. พี่เล็ก-ธนโชติ เวปมาสเตอร์ คร๊าบ..
  อาจารย์คอมเพลนแล้วคร๊าบ..!!..

 41. เพื่อนเล็ก..คงกำลังยุ่ง ผมอัพให้ตามความเข้าใจของผมละกันนะครับ..

  คลาดเคลื่อนอย่างไร เข้ามาแก้ให้ผมด้วย…

 42. นายเล็ก Says:

  อ้าว….โทษษษษษ ..รับทราบคร๊าบท่านเม…. เดี๋ยว upduud เอ้ย..update ให้ครับ

 43. wirote Says:

  เก้าวัน ผ่านไป….

 44. tanachot Says:

  คืนนี้ ถ่ายรูปลงให้นะคร๊าบบบ

 45. Ha..Ha..Ha…

 46. wirote Says:

  เข้าใจว่า ตัวเลขที่อาจารย์เมโอนเข้าเนี่ย เป็นอันตกลงว่า ปีละ1200 ใช่ไหม?
  แล้วสมาชิกท่านอื่นๆ มีความเห็นว่าไง กัน ??
  ขอบคุณอาจารย์เมเพื่อนรัก เป็นอย่างยิ่ง
  ตัวอย่างที่ดี มีค่ายิ่งกว่าคำสั่งสอน เป็นเยี่ยงนี้ นี่เอง
  อนุโมทนา ในกุศลจิต และน้ำใจอันงดงามที่ใฝ่ในการเสียสละครับผม

 47. เม Says:

  เพื่อนวิโรจน์ ขอบคุณสำหรับคำชมนะ…

  แต่จริงๆ แล้วเรารู้สึกผิดทุกครั้งที่เพื่อนๆ มีกิจกรรม แต่เราไม่สามารถเอาตัวเองไปร่วมได้นะ เพื่อนหลายคนสปิริตแรงมากที่ลงทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังเงิน เรารู้สึกชื่นชมจริงๆ…

  ดังนั้น อะไรที่เราพอจะช่วยได้ เราก็จะช่วยเต็มที่อ่ะครับ…

 48. นายเล็ก Says:

  ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีครับ

 49. tanachot Says:

  ม.ปรีชาโทรมาถามความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับค่าคนดูแลคุณย่า ลายระเอียดตาม e-mail ที่เคยส่งให้เพื่อนๆ เมื่อ 4-4-2010 แล้ว ส่วน e-mail สรุปเงินโอนจะอยู่ในฉบับวันที่ 8-4-2010 Subject : ขอเบิกใช้งบประมาณของกลุ่ม เป็นอันว่าพรุ่งนี้จะโอนให้ ม. 4,000 บาท นะครับ

 50. นายเล็ก Says:

  โอนเงินรับขวัญหลานให้โต้แล้วนะครับ เดี๋ยวมา update ให้ครับ

 51. Thanks เล็ก..

 52. เม Says:

  โหลๆ อัพเดทบุ๊คบ้างอะไรบ้าง ดีไหม… เงินเข้าเป็นล้านแล้ว…

 53. นายเล็ก Says:

  มิน่า ทาง bank แจ้งมาว่ามีเงินเข้าบัญชีผิดปกติ เดี๋ยวจะไป Up ดูว่าจริงมั้ย 555

  ขอโทษเป็นครั้งที่ ?? เดี๋ยวไป update มาให้คร๊าบบบ

 54. tanachot Says:

  เพื่อนๆ ขึ้นไปดูรายละเอียดที่ขาดหายไปด้วยครับว่าใครโอนเข้ามาบ้างครับ

 55. เม Says:

  ขอบคุณครับท่านเล็ก…

 56. เม Says:

  ท่านเล็กครับ รายละเอียดมีดังนี้ครับ…
  ต้นโอนมา 3,300 บาท
  พี่แจ๋นโอน 2,000 บาท

 57. เพื่อนเล็ก..สนใจจะโอนมาสมทบทุนเพิ่มเติมไม๊ล่ะ..

 58. tanachot Says:

  ธีระยศ ได้โอนเงินให้ ม.ปรีชา 2,000 บาท เดี๋ยวจะ Update book และโอนให้ ม. ต่อไปครับ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

 59. tanachot Says:

  โอนเงินของธีระยศ 2,000 บาท ให้ ม.ปรีชา (สุพจน์ บุญญสิทธิ์ SCB 111-224-716-2) และโอนเงินให้เม 1,500 บาท แล้วครับ

 60. เล็ก พันศักดิ์ Says:

  โอนเงินเข้า 4000 บาทนะครับ ฝากให้ ม. ปรีชาด้วยครับ ผมกับเพื่อน พลเทพ (เด็กหอเก่าของ ม. ปรีชา) มาให้ครับ

 61. ขอบคุณแทนเพื่อนๆ ครับเล็ก..สักพัก..พี่เล็ก..แอดมินเขาว่างๆ แล้ว คงจะมาอัพเดทความคืบหน้าให้ครับ…

 62. Ron Says:

  ผมเป็นศิษย์เก่า เคยพักอยู่หอมาสเตอร์ปรีชา เพิ่งเห็นข้อความ อยากทราบว่า ตอนนี้มาสเตอร์ปรีชาเป็นอย่างไรบ้างครับ?

 63. สวัสดีครับ มาสเตอร์กับคุณย่า สบายดีครับตามวัยครับ มาสเตอร์ยังคงมาร่วมงานเลี้ยงกลุ่มของเราเป็นประจำทุกปี ผ่านมาเป็นปีที่ 27 แล้วครับ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s